Corona Protocol - https://www.spv81.nl/

Corona Protocol

Ook bij SPV '81 op het sportcomplex is er een corona protocol van kracht.  Om uw bezoek aan de vereninging zo veilig mogelijk te laten verlopen zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd op de accommodatie., welke op deze pagina vermeld zijn. Daarnaast is het corona protocol van de KNVB van kracht. Deze zal hier ook verder toegelicht worden.  De belangrijkste punten die van toepassing zijn op uw bezoek aan de club zullen genoemd worden.

Voor ons als vereniging is het ook een onwennige tijd en moeten we maar zien hoe alles zijn weg vindt. Het kan dus zomaar zijn, mede aan de hand van aankomende persconferenties, dat het protocol gewijzigd wordt. Houdt daarom deze pagina goed in de gaten!

 

Tot slot willen wij als bestuur jullie wel een sportief en bovenal veilig aankomend voetbalseizoen wensen, en tot ziens op ons terrein!

 

Bestuur SPV '81

_________________________________________________________________________________________________________________________________

UPDATE 12-11-2021

Op vrijdag 12 november zijn er nieuwe maatregelen aangekondigd door de overheid. Naast de basisregels zijn er een aantal specifieke regels van kracht op het terrein van SPV '81.
 • Publiek is niet toegestaan bij trainingen en wedstrijden.
 • Trainers, begeleiders, rij-ouders, scheidsrechters, grensrechters en aangestelde vrijwilligers mogen aanwezig zijn op het SPV '81 terrein.
 • Zodra een team klaar is met de wedstrijd wordt men verzocht zo spoedig mogelijk het terrein te verlaten.
 • Houd buiten het sporten om zoveel mogelijk 1,5 meter afstand.
 • Het coronatoegansbewijs (QR-code) wordt gecontroleerd als je de kantine wilt betreden (18 jaar en ouder).
 • In de kantine worden vaste zitplaatsen gehanteerd.
 • De kantine sluit om 17:00.
Kijk voor een uitgebreide beschrijving van het protocol vanuit het NOC*NSF op: https://nocnsf.nl/media/4991/protocol-verantwoord-sporten-v13112021-1.pdf.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

UPDATE 04-11-2020

 

Sporten is alleen nog beperkt mogelijk:

▪ Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of met niet meer dan 2 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.

▪ Uitgezonderd zijn:

                       ▪ Topsporters met status in aangewezen locaties (zoals Papendal)

                       ▪ Voetballers (inclusief overig personeel in “bubbel”) van de Eredivisie en Eerste divisie.

▪ Voor kinderen tot 18 jaar is sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan.

▪ Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten.

 

Dat betekent dus dat onze jeugdteams wel kunnen komen trainen en onderling wedstrijden kunnen spelen op ons sportcomplex, maar dat er ny geen mogelijkheid meer is tot omkleden of douchen in de kleedkamers. Het is ontzettend jammer dat we niet meer mogen voetballen, maar laten we onszelf enkele weken discipline opleggen om er samen sterker uit te komen!

 

Blijf verstandig en gezond,

 

Bestuur SPV ‘81

_______________________________________________________________________________________________________

UPDATE 15-10-2020

 

 Sporten is alleen nog beperkt mogelijk:

 • Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.
 • Uitgezonderd zijn:
  • Topsporters met status in aangewezen locaties (zoals Papendal)
  • Voetballers (inclusief overig personeel in “bubbel”) van de Eredivisie en Eerste divisie.
 • Voor kinderen tot 18 jaar is sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan.
 • Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten.

               

Dat betekent dus voor dat onze jeugdteams wel kunnen komen trainen en onderling wedstrijden kunnen spelen op ons sportcomplex, maar nu ook geen mogelijkheid meer is tot omkleden of douchen in de kleedkamers.

Het is ontzettend jammer dat we niet meer mogen voetballen, maar laten we onszelf enkele weken discipline opleggen om er samen sterker uit te komen!

 

Blijf verstandig en gezond,

Bestuur SPV ‘81

_____________________________________________________________________________________________________

UPDATE 29-09-2020

Algemene basisregels:                                                           

 • Blijf bij klachten thuis en laat je testen,
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen,
 • Was vaak je handen en hoest en nies in je elleboog,
 • Vermijd drukte.

Daarnaast zijn de volgende regels bij SPV ‘81 van kracht vanaf 29 september.

 • Toeschouwers zijn niet welkom bij wedstrijden. Alleen spelers, begeleiders en vrijwilligers in functie worden toegelaten tot het complex van SPV ‘81. Chauffeurs van uitteams vallen onder teambegeleiding en mogen aanwezig zijn bij de wedstrijd.
 • De kantine is gesloten.
 • Na de wedstrijd dient een ieder zo snel mogelijk het complex te verlaten. Kijken bij een andere wedstrijd is niet toegestaan. Evenals het gebruiken van eigen consumpties in de kleedkamer.
 • Spelers kunnen worden geweigerd of naar huis gestuurd tijdens de wedstrijd bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts of plotseling verlies van reuk en smaak.
 • Neem je eigen bidon gevuld mee naar de wedstrijden.
 • Voor senioren geldt dat ook in de kleedkamer en douche 1,5 meter afstand gehouden moet worden. Maximaal 7 spelers tegelijk in de kleedkamer. Er zal dus gefaseerd omgekleed en gedoucht moeten worden. Daar waar mogelijk krijgen teams twee kleedkamers toegewezen.
 • Daarom krijgen de pupillen (t/m JO13) géén kleedkamer toegewezen. Zowel thuis- als uitteams moeten omgekleed op het complex verschijnen. In de rust blijven deze teams op het veld. Bij slecht weer zal getracht worden tijdelijk een kleedkamer open te stellen.
 • Om dezelfde reden krijgen uitteams van de junioren (t/m JO19) ook geen kleedkamer toegewezen.
 • In de dug-out moet door volwassenen ook 1,5 meter afstand gehouden worden.
 • Alle teams worden in de rust gewoon van limonade of thee voorzien.
 • Het advies is om een mondkapje te dragen wanneer je met personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel naar een uitwedstrijd gaat.

Wij vragen uw begrip voor het doorvoeren en bewaken van bovenstaande regelgeving.

Het bestuur.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aanpassingen in de Kantine

In de kantine is er boven de bar plexiglas opgehangen wat moet dienen als spatscherm. Daarnaast wordt een looproute (eenrichtingsverkeer) gemaakt in de kantine waardoor u zo goed mogelijk de 1,5m regel kunt waarborgen. Voor het barpersoneel zijn er achter de bar mondkapjes, handschoenen en desinfectie gel beschikbaar. In de toiletten worden de handdoeken vervangen door papieren doekjes. Bij de entree van de kantine moeten mensen zich aanmelden zodat we een logboek bij kunnen houden. Verder worden er stickers opgehangen om de mensen te blijven herinneren aan de maatregelen en vragen we de mensen ook om met de pinpas te betalen.

 

KNVB Corona Protocol

 

Het volledige protocol is hier te vinden: https://nocnsf.nl/media/3499/nocnsf-protocol-verantwoord-sporten-v16.pdf

 

• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;


• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;


• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;

• Ben je 18 jaar of ouder, dan moet je tot iedereen behalve tot kinderen t/m 12 jaar een afstand bewaren van minimaal 1,5 m. En behalve kinderen t/m 12 jaar mag niemand dichter dan 1,5 meter bij jou komen;


• Ben je ouder dan 12 en jonger dan 18, dan hoeft je geen afstand te houden tot iedereen jonger dan 18 jaar, maar wel minstens 1,5 m tot personen van 18 jaar en ouder. Deze laatste groep (18 jaar en ouder) mag ook niet dichter dan 1,5 meter bij jou komen;


• Ben je jonger dan 13 jaar? Dan hoeft je tot niemand afstand te houden. En iedereen mag dichter dan 1,5 m bij jou komen;


• Tijdens het sporten gelden deze regels niet waar dat de sportbeoefening in de weg staat;


• Vermijd drukte;


• Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;


• Schud geen handen;


• Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;

 

• Zorg dat de coördinatoren voldoende afstand kunnen houden tot sporters en bezoekers of tref daarvoor maatregelen;


• Zorg dat altijd EHBO-materialen en een AED beschikbaar zijn en dat deze niet achter slot en grendel zitten;


• Kleedkamers en douches van sportaccommodaties kunnen gebruikt worden. Voor 18 jaar en ouder geldt, houd hierbij de 1,5 meter afstand, uitzondering tot kinderen t/m 12 jaar;


• Instrueer trainers/instructeurs over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige manier sportaanbod kunnen uitvoeren;


• Wedstrijden, toernooien en evenementen zijn toegestaan, zowel binnen als buiten. Hierbij mag publiek aanwezig zijn. Daarbij geldt dat toeschouwers 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand tot elkaar en de sporters moeten houden, tenzij t/m 12 jaar;

 

• Indien je ‘binnen’ momenten met meer dan 100 toeschouwers tegelijk verwacht, is het verplicht voor toeschouwers om vooraf te reserveren, de gezondheid te verifiëren en placeer de hele dag vanaf het moment van de opening van de accommodatie;


• Voor buiten gelden maximum aantallen van 250 toeschouwers als je zonder reservering en gezondheidscheck, placering werkt;


• Indien je ‘buiten’ momenten met meer dan 250 toeschouwers tegelijk verwacht, is het verplicht voor om vooraf te reserveren, de gezondheid te verifiëren en placeer de hele dag vanaf het moment van de opening van de accommodatie.


• Bij placering in de vorm van toewijzing van een afgebakend gebied gaat het om de beoefening van de activiteiten. Bij het kijken naar sport- en spelactiviteiten bestaat placeren uit het aanwijzen van een zitplaats;


• Het aantal toeschouwers is exclusief kaderleden, officials, vrijwilligers en medewerkers (en sporters);

• Zorg ook voor toeschouwers te voldoen aan dosering en routering, hygiëne en ventilatie voorschriften, en dat iedereen in het publiek vanaf 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand kan houden;


• Geadviseerd wordt het aantrekken van toeschouwers beperkt te houden;


• De genoemde aantallen (100, 250) kunnen gelden per wedstrijdlocatie (parcours, sectoren, sportveld, zaal etc.), in geval er sprake is van meerdere goed aan te geven afzonderlijke speelvelden of wedstrijdvelden op een accommodatie. Is er sprake van meerdere groepen toeschouwers, houd dan op de accommodatie deze groepen gescheiden en vermeng deze niet met elkaar;


• Voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd);


• Richt de sportlocatie zo in en/of breng markeringen aan om te zorgen dat officials, vrijwilligers en sporters die moeten wachten voor een sportactiviteit de 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden;


• Denk na over de maximale aantallen personen die passen per ruimte, zodat sporters en toeschouwers de 1,5 meter afstand kunnen houden. Doe dit voor ruimtes zoals kleedkamers en sportkantine en maak dat zichtbaar, bijv. op de deur van een kleedkamer;


• Communiceer de regels van je sportlocatie met je trainers, sporters, vrijwilligers, medewerkers en ouders via de eigen communicatiemiddelen. En controleer of ze zichtbaar aanwezig zijn op de sportlocatie;


• Zorg dat in en op de sportlocatie een duidelijke routing (aanrijdroute, naar en bij sportactiviteiten, sportkantine, terras, zitplaatsen, toiletten, tribune enz.) zichtbaar is, zodat personen de 1,5 meter onderlinge afstand kunnen houden;


• Regel het zorgvuldig bewaren van de persoonsgegevens (voorwaarde AVG), de uitkomst van een gezondheidscheck mag niet bewaard blijven;


• Sportkantines die door GGD gekoppeld worden aan meerdere besmettingen of clusters van besmettingen via het bron- en contactonderzoek van de GGD kunnen, tot maximaal 14 dagen, worden gesloten;


• Na afloop van een wedstrijd/evenement kunnen toeschouwers en sporters blijven, indien buiten het veld, in de sportkantines, kleedruimtes de 1,5 meter gewaarborgd kan worden en denk hierbij aan de regels van eet- en drinkgelegenheden. Sporters die zijn uitgesport, worden hiertoe op een juiste manier begeleid (bijvoorbeeld bewegwijzering, routing of vrijwilligers);


• Zorg dat alle regels duidelijk en zichtbaar zijn en instrueer medewerkers én vrijwilligers die in sportkantines werkzaam zijn goed over de inhoud van dit protocol;


• Zorg waar nodig voor voldoende persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor materialen (water, zeep en voldoende papieren handdoekjes);


• Spreek als beheerder/exploitant van een multisport locatie of gymzaal een planning af met de gebruikers. En spreek dezelfde toegangsregels af met alle sportaanbieders op de locatie;


• Maak als sportaanbieder met de beheerder afspraken over hygiëne. Zorg dat de gehele sportlocatie goed schoongemaakt wordt na iedere werkdag. Denk hierbij zeker aan toilet-, douche- en kleedruimtes en de overige algemene ruimtes en gangen;


• Zorg voor hygiëne van sportmaterialen en reinig deze na elke trainingsactiviteit/wedstrijd;


• Maak ook handcontactpunten zoals deurklinken, pinautomaten, touchscreens (waarmee sporters en personeel wel in aanraking komen) meerdere keren per dag schoon;


• Geef vrijwilligers, medewerkers en/of trainers een uitgebreide instructie over de wijze waarop het protocol in de diverse ruimtes van de sportlocatie moet worden uitgevoerd en wat de afspraken met eventuele andere sportaanbieders hierover zijn;


• Sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak;

• Spreekkoren aanheffen of zingen en schreeuwen bij wedstrijden is niet toegestaan in groepsverband;


• Indien bij een sporter/kaderlid/scheidsrechter Covid-19 wordt vastgesteld, zijn er richtlijnen vanuit de overheid die moeten worden gehanteerd. De GGD doet bron en contactonderzoek om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De GGD geeft aan welke quarantaine maatregelen noodzakelijk zijn. Dit kan per situatie en regio verschillen;


• Voor binnensportaccommodaties is goed ventileren van belang. Controleer op juiste werking van aanwezige ventilatiesystemen en zorg ervoor dat voldoende wordt geventileerd. Aanpassingen van instellingen zijn niet nodig. De geldende richtlijnen en onderhoudsinstructies kunnen worden gevolgd. Vermijd recirculatie van lucht;

 

• Het is toegestaan om met meerdere personen uit verschillende huishoudens in één vervoermiddel naar een wedstrijd te reizen. Hiervoor gelden wel de richtlijnen en adviezen vanuit de overheid. Wanneer je met personen uit meerdere huishoudens plaatsneemt in één auto is het advies om een mondkapje te dragen voor reizigers van 13 jaar en ouder. Voor het vervoer in een bus/touringcar geldt de verplichting van het dragen van een niet-medisch mondkapje voor reizigers van 13 jaar en ouder.

 

Veelgestelde Vragen

Het NOC*NSF heeft een lijst met veelgestelde vragen opgesteld over het sportprotocol en corona. Deze lijst is de vinden op de volgende pagina:

https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!