Cookie beleid SPV '81

De website van SPV '81 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Beleidsplan

Voetbaltechnisch Beleidsplan

 

Versie   3                                  2020

 

Inhoudsopgave

 1. Inleiding

            1.1 Het Voetbaltechnische Beleidsplan

            1.2 De Technische Commissie

 1. Beschrijving SPV´81
 2. Missie, ambitie en doelstellingen

3.1 Missie

3.2 Ambitie

3.3 Doelstellingen

 1. Jeugd

4.1 Algemeen

4.2 Teamfuncties en teamtaken

4.3 Oefenen in relatie tot de wedstrijd

4.4 Leerbaarheid vergroten

4.5 Keeperstraining

 1. Jeugdplan per leeftijdscategorie

5.1 Fase 1 – Pupillen onder 11 en 12

5.2 Fase 2 – Jeugd onder 13 en jeugd onder 15

5.3 Fase 3 – Jeugd onder 17 en jeugd onder 19

6 Indelingsbeleid jeugd

6.1 Algemeen

6.2 Aantal spelers

6.3 Selecteren  

6.4 Indelen

6.5 Terug- of overplaatsen speler

6.6 Vervroegde overgang tijdens competitie naar andere leeftijdscategorie

6.7 Indeling nieuwe leden

6.8 Overgang JO19

6.9 Overgang naar overige seniorenteams

7 Jeugdscheidsrechters

7.1 Scheidsrechters en spelleiders bij de jeugd

7.2 Jeugdspeler inzet bij wedstrijden als scheidsrechter

 1. Senioren

8.1 Algemeen

8.2 Seniorenteams

8.3 Hoofdtrainer

8.4 Training

8.5 Teamindeling

8.6 Budget

 

1. Inleiding

1.1. Het Voetbal Technisch Beleidsplan

Het Voetbal Technisch Beleidsplan (VTB) beoogt structuur aan te brengen op voetbaltechnisch gebied. Op basis van de in dit plan beschreven missie, ambitie en strategische doelstellingen handelt het bestuur en andere betrokkenen. Kernwaarden zijn: clubgevoel, plezier, respect (normen en waarden), sportiviteit, eenheid (acceptatie) en plezier/gezelligheid. Het VTB beschrijft de organisatie en de samenwerking tussen de afdelingen jeugd en senioren. Het geeft tevens aan op welke wijze de gestelde doelstellingen kunnen worden behaald.

 

Het VTB is opgesteld door de Technische Commissie (TC), een adviescommissie van het bestuur. Het bestuur stelt voor de uitvoering van het VTB, voor zover mogelijk, de benodigde middelen (geld en andere faciliteiten) beschikbaar, conform eerder met de TC gemaakte afspraken. Het VTB wordt door de TC bewaakt op inhoud en uitvoering.

 

Periodiek vind een evaluatie van het VTB plaats. Dan wordt bekeken of, en zo ja, waar, aanpassing nodig is. Voorstellen voor aanpassing worden aan het bestuur ter nadere besluitvorming voorgelegd.

 

In geval het VTB in een bepaalde kwestie niet duidelijk heeft voorzien of overige onduidelijkheden ontstaan over het plan is de TC aangewezen om toelichting te geven en die duidelijkheid te verschaffen.

 

1.2 De Technische Commissie

De TC is samengesteld uit een voorzitter en drie coördinatoren. Eén coördinator voor de jeugd, één voor de senioren en één voor Algemene zaken, oa organiseren scheidsrechters, voetbal certificaten, opleidingen. De TC komt zo vaak als nodig  bijeen ingeval van trainerswisselingen en/of vacatures, echter minimaal één keer per zes weken. De taken en verantwoordelijkheden van de TC zijn opgenomen in bijlage 1. Leden van de TC hebben bij voorkeur een achtergrond als oud selectiespeler en/of trainer. De TC is zodanig samengesteld dat deze een afspiegeling vormt van de geledingen binnen SPV’81.

 

2. Beschrijving SPV`81

SPV`81 is een relatief jonge voetbalvereniging met een sterke eigen identiteit. Met een ledental van ongeveer 150 (januari 2020) heeft de vereniging ook 39 jaar na de oprichting (1 mei 1981) nog het oorspronkelijke karakter van een echte dorpsclub. De vereniging heeft ca. 70 jeugdleden. Het aantal teams dat per seizoen in de KNVB competitie uitkomt varieert jaarlijks. Het streven is om in alle leeftijdsgroepen teams te hebben. Helaas hebben we dat al een aantal jaren achtereen niet kunnen realiseren.

Voor 2020 bedraagt het aantal teams 11:

 • 4 seniorenteams, 3 heren- en 1 dames-team
 • 6 jeugdteams JO19, JO16, MO13, JO13, JO10, JO9.
 • 1 veteranenteam 7x7 (onderlinge regionale competitie)

 

Het eerste seniorenelftal komt uit in de 4e klasse KNVB West II zaterdagcompetitie.

 

Bij SPV’81 kan zowel prestatief als recreatief worden gevoetbald. Trainingen vinden plaats volgens een vast rooster dat aan het begin van het seizoen wordt vastgesteld. De training van de selectie wordt verzorgd door een gediplomeerde trainer, conform de voorschriften van de KNVB. De medische taken worden uitgevoerd door een ter zake kundige verzorger. 

De accommodatie bestaat uit 2 velden, waaronder een hoofdveld met verlichting, veld 2 is jeugdveld, welke ook dienst doet als trainingsveld met verlichting en een kunstgrasveld voor trainingen met verlichting.

 

3. Missie, ambitie en doelstellingen

3.1 Missie

SPV’81 heeft de volgende missie:

 

Het zowel op prestatief als recreatief niveau in teamverband aanbieden van de voetbalsport aan een zo groot en breed mogelijke vertegenwoordiging van de gemeenschap, binnen een hechte verenigingsstructuur waar naast plezier in het beoefenen van de voetbalsport, tevens een actief verenigingsleven centraal staat.

 

3.2 Ambitie

Bij SPV’81 is iedereen van harte welkom om op zijn of haar niveau te voetballen, waarbij zowel het plezier op het veld als bij activiteiten eromheen centraal staan. De ambitie van SPV’81 is om de kwaliteiten van de spelers zodanig in te delen en te bundelen dat er binnen elke leeftijdscategorie één of meer teams de voetbalsport prestatief kan of kunnen beoefenen. SPV’81 wil op een zo hoog mogelijk niveau spelen met zoveel mogelijk eigen jeugd. Daartoe gelden de volgende vertrekpunten:

 • Er is een duidelijk opleidingstraject met daaraan gekoppeld trainingen per groep
 • Vanaf 10 jaar kan er 2x per week worden getraind door de teams
 • Er kan minimaal 1x per week worden getraind door de keepers (keeperstraining).
 • Er wordt gestreefd naar een herkenbare voetbalstijl in 1-4-3-3 formatie (bij elftallen)
 • Er worden geen financiële vergoedingen aan spelers uitgekeerd.

 

Niettegenstaande deze ambitie op prestatief niveau geeft SPV’81 ook de recreatieve teams een volwaardige positie binnen de vereniging.

 

3.3 Doelstellingen

De doelstellingen van SPV’81 zijn:

 • het opleiden en ontwikkelen van kwalitatief goede voetballers in selectie-elftallen (van jeugd tot senioren) om op een zo hoog mogelijk niveau te kunnen voetballen
 • het opleiden en ontwikkelen van niet-selectie spelers op een zo aangenaam mogelijke manier op recreatief niveau te kunnen voetballen
 • een KNVB-gediplomeerd trainer voor de selectie-elftallen 1 en 2

 

Bij selectieteams van de senioren wordt gestreefd naar de volgende niveaus:

 • 1e elftal: 4e klasse KNVB bij de eerste 5
 • 2e elftal: reserve 5e klasse KNVB
 • 3e elftal: reserve 8e klasse KNVB.
 • VR elftal: 4e klasse bij de eerste 5

 

Bij de jeugd zal jaarlijks worden gekeken naar een passend niveau. Gezien de grote verschillen in kwaliteit voetbalniveau en de  leeftijdsverschillen binnen een leeftijdsgroep

 • JO19 en JO16 elftal: 3e of 4e
 • voor alle andere jeugdteams geldt: zo hoog als het team aankan.

Dit betekent dat het team in staat moet zijn om in de middenmoot te kunnen presteren, met uitschieters naar boven en beneden. Alleen als een team op zijn/haar eigen niveau in competitie voetbalt kan het leervermogen, van zowel de spelers/speelsters als het team, optimaal worden benut. De KNVB ondersteunt deze uitgangspunten door de teams periodiek ( gedurende het seizoen ) te herindelen. De bovenste 2 stijgen en de onderste 2 worden lager ingedeeld.

 

4. Jeugd

4.1 Algemeen

Voetballen is een ingewikkeld spel. Kenmerkend voor een spel is dat – met inachtneming van de regels van het spel - spelers keuzes kunnen maken. Het is van belang dat spelers de juiste keuzes maken op de juiste momenten.

 

4.2 Teamfuncties en Teamtaken

Aanvallen, verdedigen en omschakelen noemen we teamfuncties. Elke teamfunctie afzonderlijk bestaat uit verschillende teamtaken. Bij aanvallen is dat opbouwen en scoren. Bij verdedigen is dat storen en doelpunten voorkomen. Bij omschakelen is dit bij balbezit van de tegenstander “klein staan”, en bij eigen balbezit “groot staan”. Een teamorganisatie en een onderlinge taakverdeling zijn noodzakelijk om de wedstrijd te kunnen winnen. Binnen de teamorganisatie krijgen alle spelers een individuele basistaak. Met een bepaalde teamfunctie en -taak krijgen de voetbalhandelingen van spelers betekenis.

 

4.3 Oefenen in relatie tot de wedstrijd

Het leren voetballen van spelers gebeurt dicht bij het voetballen zelf en sluit aan bij de teamfuncties in een wedstrijd: aanvallen, verdedigen en omschakelen. Oefeningen in het passen, dribbelen, passeren, schieten, koppen ( m.u.v. de jongste jeugd), het maken van schijnbewegingen, het uitvoeren van een sliding, enz. moeten bij herhaling en in wisselende spelsituaties - waarin de relatie naar de echte wedstrijd kan worden gelegd - worden uitgevoerd. De spelers moeten maximaal in de gelegenheid worden gesteld om deze voetbalhandelingen te oefenen.

 

4.4 Leerbaarheid vergroten

De leerbaarheid van het spel wordt vergroot door het voetbal (organisatie en regels) voor jonge spelers te vereenvoudigen en overzichtelijker te maken: 4 tegen 4 en 6 tegen 6 en 8 tegen 8 in plaats van standaard 11 tegen 11. De voetballer moet een positieve bijdrage leveren aan het resultaat van de wedstrijd of de training. Belangrijk hierin is hoe hij/zij functioneert bij:

 1. het aanvallen (teamtaken: opbouwen/scoren)
 2. de wisseling van aanvallen naar verdedigen
 3. het verdedigen (teamtaken: storen/doelpunten voorkomen)
 4. de wisseling van verdedigen naar aanvallen
 5. positieve houding/gedrag richting medespelers, tegenstanders en leiding.

 

4.5 Keeperstraining

Voor alle keepers vanaf 13 jaar wordt (minimaal 1 x per week) keeperstraining aangeboden. Voor de jongere spelers die al echt voor het keepen gekozen hebben worden er mogelijkheden geboden tot gerichte keeperstraining tijdens de reguliere training van het team waarin ze voetballen.

 

De keeper is de sluitpost van de verdediging. De keeper wordt technisch en tactisch opgeleid. Voorbeelden hiervan zijn het snel uitverdedigen als daartoe mogelijkheden zijn of het neerzetten van de verdediging bij vrije trappen van de tegenstander. De keeper zal worden geleerd om een nadrukkelijke rol op te eisen in de 16 meter.

 

NB: indien het niet tot de mogelijkheden behoord om de keeperstraining te faciliteren door een officiële keeperstrainer, zullen de aspecten van opleiding meegenomen worden in de reguliere training.

 

5. Jeugdplan per leeftijdscategorie

Bij het leren voetballen worden grofweg drie fasen onderscheiden:

 • fase 1: 5 t/m 10 jaar
 • fase 2: 11 t/m 13 jaar
 • fase 3: 14 t/m 19 jaar

 

5.1 Fase 1: 5 t/m 10 jaar

Kinderen in de leeftijd van 5 tot 10 jaar zijn naast het doelpunten maken vooral gericht op het in het bezit houden van de bal, het pingelen, het spelen van de bal naar een medespeler en schieten op doel. In de trainingen ligt het accent op het leren omgaan met de bal in basisvormen, waarbij er veel met kleine aantallen wordt geoefend (bijv. 3 tegen 1, 3 tegen 2, 1 tegen 1, 5 tegen 2 en allerlei variaties daarop). Het partijspel dat zich het meest leent om het voetballen te ontwikkelen is 4 tegen 4 zonder keeper, dat als de kleinste vorm van de echte wedstrijd kan worden gezien. In verschillende variaties van 4 tegen 4 kunnen verschillende accenten worden gelegd, waardoor de handelingen van spelers met de bal worden benadrukt (zoals dribbelen, passeren, passen, schieten en koppen).

 

Samen doen

Maar uiteraard leren kinderen ook om te verdedigen, want als je de bal niet hebt probeer je die zo snel mogelijk weer terug te krijgen. En zeker bij 9 en 10 jaar leren ze dat ook steeds meer samen te doen. Ook komen voorkeuren voor posities meer tot uiting, de één vindt het leuker om meer verdediger te zijn, de ander is meer een aanvallend type.

 

Wedstrijden

De spelvorm is 6 tegen 6, speelduur is 2x 20 minuten. Na 10 en 30 minuten is er een time-out waarbij de leider/coach 2 minuten de tijd heeft om zijn team te stimuleren en om tips mee te geven.

 

Startleeftijd

Vanaf 5 jaar is meetrainen mogelijk. Voetballen in competitieverband is mogelijk vanaf 6 jaar.

 

5.2 Fase 2: 11 t/m 12/13 jaar  

De spelvorm bij deze leeftijd is 8 tegen 8. Speelduur 2 x 30 minuten waarbij ook hier na 15 en 45 minuten een time-out is. Rust na 30 minuten.  Kinderen beheersen hun eigen bewegingen en willen samen met hun teamgenoten wedijveren met anderen. Ze ontwikkelen inzicht in het spel.

 

Accenten

Zeker bij de deze jeugd kan het voetballen nog vaak geoefend worden met kleine aantallen, waarbij accenten kunnen worden gelegd op het aanvallen of het verdedigen. Als de spelers ouder en vaardiger zijn, zal vaker gekozen kunnen worden voor meer complexe vormen. Het partijspel 4 tegen 4 (zonder of met keepers) blijft een goed leermiddel, maar in 6 tegen 6, 7 tegen 7 of 8 tegen 8 in allerlei variaties (wel / geen keepers, overtal dan wel ondertal) kan meer aandacht worden besteed aan de samenwerking tussen de linies.

 

5.3 Fase 3: 13 t/m 19 jaar

De spelvorm 11 tegen 11. Er is geen sprake meer van een time-out.  De wedstrijden duren voor de  JO13 en MO13 2 x 30 minuten, JO16 2 x 40 minuten, de JO19 2 x 45 minuten en voor de JO19 2 x 45 minuten. 

 

Ook leren ze omgaan met een groot speelveld, spelregels en het spelen in een opstelling. Dit betekent voor de training dat er meer aandacht komt voor de veldbezetting, spelen met linies en de verschillende taken die er per linie en per positie zijn.

 

In de derde fase wordt toegewerkt naar het spelen van wedstrijden als doel. De laatst gespeelde en eerstkomende wedstrijd worden belangrijker als uitgangspunt van de training. Spelers moeten leren het rendement van hun taakuitvoering te verbeteren, sneller te handelen en zich te specialiseren in de teamtaken waarin ze het best zijn. Daar hoort ook bij het ondergeschikt maken aan het teambelang en het leren omgaan met spanning en de druk van de wedstrijd.

 

Voetbalconditie

De trainingen zullen bij de JO19, JO16,JO13 en de MO13 nog meer wedstrijdgericht zijn, waarbij het team en de spelers individueel zich stap voor stap ontwikkelen in het verbeteren van het aanvallen, verdedigen en omschakelen. Door middel van het op een gestructureerde wijze opbouwen van de voetbaltraining (periodiseren) wordt zowel gewerkt aan het beter aanvallen, verdedigen en omschakelen als aan het verbeteren van de voetbalconditie van de spelers door het spelen van voetbalvormen. Het is dan zaak dat de spelers vanuit hun teamtaak en individuele basistaak spelen.

 

6. Indelingsbeleid jeugd

6.1 Algemeen

De samenstelling van de selecties en de overige teams geschiedt op basis van eigen waarneming van de TC en de visie van de trainers. Teneinde draagvlak te creëren worden de leiders nauw betrokken bij de indeling van de teams.

 

6.2 Aantal spelers

De  selecties van JO13 t/m JO19  bestaan bij voorkeur uit maximaal 14 spelers per team. Bij de JO7 t/m JO11 selecties wordt gestreefd naar maximaal 9 spelers per team. MO 13 is dit jaar ingedeeld in een competitie van 8x8.

 

6.3 Selecteren

De bedoeling van het selecteren van spelers voor selectieteams is om spelers in de gelegenheid te stellen zich te ontwikkelen op hun eigen niveau. Betere spelers spelen met en tegen elkaar. Wedstrijden met uitdaging voor alle spelers zijn wedstrijden op het niveau dat de spelers net aankunnen. Ze worden dan geprikkeld betere prestaties te leveren. Er kan door alle geledingen heen worden geselecteerd. Bij het selecteren prevaleert het individuele belang waarin een plaats is voor sociaal/emotionele factoren. Bij het selecteren op een te jonge leeftijd bestaat het gevaar dat zowel de geselecteerde als de niet-geselecteerde schade oploopt in relatie tot de voetbalbeleving.

 

Bij de jeugdteams heeft de KNVB voor een bekercompetitie ingesteld welke bestaat uit 8 à 9 wedstrijden en loopt tot de herfstvakantie. Aan de hand van de prestaties in de bekercompetitie wordt een nieuwe competitie-indeling gemaakt dor de KNVB.

 

6.4 Indelen

Het uitgangspunt bij de jeugd is dat gedurende het seizoen een goed beeld ontstaat van de ontwikkeling van spelers. Aan de hand van deze informatie is het mogelijk al een voorlopige indeling te maken voor het nieuwe seizoen. Bij een aantal groepen (selecties t/m JO15) worden voorbereidende activiteiten aan het einde van het seizoen geïnitieerd. Bij deze groepen worden aan het einde van het seizoen wedstrijden of trainingen gehouden om extra informatie te krijgen voor het maken van een voorlopige indeling voor het nieuwe seizoen. Specifiek is daarbij het organiseren van de zogenaamde overvliegwedstrijden voor spelers uit de JO11 die naar de JO13 overgaan. Om te wennen aan een heel speelveld en te spelen in drie linies is het uitgangspunt wedstrijden te organiseren van 8 tegen 8 naar 11 tegen 11. In de voorbereidingsfase (trainingen en oefenwedstrijden) wordt specifiek geselecteerd. De teams moeten op basis van de alle verkregen informatie en waarnemingen vóór de eerste beker- of competitiewedstrijd bekend zijn. De indelingen van de niet-selectieteams gebeurt op basis van leeftijd en op moment van aanmelding. Voorkeuren van spelers om in een specifiek team te spelen kunnen worden meegenomen mits dit geen problemen oplevert m.b.t. de samenstelling en de grootte van de teams.

 

6.5 Terug- of overplaatsen speler

Het uit de selectie plaatsen of overplaatsen van een speler naar een ander elftal gebeurt (voor alle leeftijdsgroepen) alleen na goedkeuring van de TC en slechts na goede onderbouwing en communicatie met alle betrokkenen (speler, hoofdtrainer, (hoofd)leider, ouders).  Bij arbitraire zaken zal het bestuur de uiteindelijke beslissing nemen.

 

6.6 Vervroegde overgang tijdens competitie naar andere leeftijdscategorie

Jeugdspelers slaan geen leeftijdscategorie over tenzij zij als talent aangemerkt worden. Deze gevallen worden altijd eerst besproken met de TC , vervolgens met speler, hoofdtrainer, (hoofd)leider, ouders. Belangrijke beoordelingscriteria zijn:

 • Heeft de speler de kwaliteiten om in een hogere leeftijdscategorie te spelen? Hierbij moet gedacht worden aan fysieke- en voetbaltechnische ontwikkeling, en aan sociaal/emotionele aspecten.
 • Wil de speler zelf deze stap maken (instemming van ouders kan hierbij ook een onderdeel vormen)?

 

Het gaat dus om het individuele belang en niet om het clubbelang, het belang van de trainer of het belang van de ouders. Bij arbitraire zaken zal het bestuur de uiteindelijke beslissing nemen.

 

6.7 Indeling nieuwe leden

Instromen is direct mogelijk. Nieuwe leden worden op die momenten opgevangen door de TC of het jeugdbestuur. Ouders krijgen informatie over het hoe en wat van de vereniging. De nieuwe leden krijgen training om te bepalen in welk team ze het beste kunnen worden opgenomen.

 

6.8 Overgang JO19

Tijdens de hele voetbalseizoen is incidentele doorstroming mogelijk van JO19 , 2e  jaars uit de gehele selectiegroep naar de senioren. Na de winterstop gaat dit systematischer waarbij spelers mee gaan trainen en ingezet worden bij het spelen van seniorenwedstrijden, waarbij het aantal wedstrijden het maximum van 15 niet mag overschrijden. Achterliggende gedachten daarbij zijn dat de JO19 een goede basis (aantal) behoudt om te kunnen blijven trainen en spelen en wordt voorkomen dat de speler overbelast raakt. Hiertoe worden afspraken gemaakt tussen de TC en hoofdtrainers (JO19 en senioren). De TC heeft hier een initiërende rol. Bij arbitraire zaken neemt het bestuur de uiteindelijke beslissing.

 

De seniorenafdeling mag incidenteel gebruik maken van jeugdspelers. Om dit goed te stroomlijnen is het zaak om duidelijke afspraken te maken tussen de betrokkenen.

Als leidraad hiervoor gelden de volgende afspraken:

 • Een jeugdspeler mag uitsluitend ingezet worden bij de seniorenafdeling na overleg. Eerste aanspreekpunt is de hoofdtrainer van de JO19. De hoofdtrainer informeert de jeugdspeler en zorgt dat de TC op de hoogte is.
 • De hoofdtrainer jeugd informeert op verzoek de trainers van de A en B Selectie over beschikbare jeugdspelers.
 • Bij voorkeur komen tweedejaars JO19 jeugdspelers in aanmerking om mee te doen bij de seniorenafdeling. Een uitzondering hierop is mogelijk, maar uitsluitend na overleg tussen hoofdtrainer van de JO19,TC, en hoofdtrainer Selectie.
 • Tot de winterstop kan er in principe geen beroep worden gedaan op jeugdspelers door de seniorenafdeling. In bijzondere omstandigheden, wanneer binnen de seniorenafdeling geen andere oplossing mogelijk is, mag een beroep worden gedaan op jeugdspelers.
 • Een jeugdspeler gaat mee als wisselspeler. Indien door omstandigheden een jeugdspeler in de basis staat, dient dit tijdig (vóór zaterdag) te worden doorgegeven.
 • Het wordt op prijs gesteld als jeugdspelers ingezet worden in de wedstrijd, maak vooraf afspraken wat van de speler wordt verwacht, dit voorkomt teleurstelling.
 • Voor vriendschappelijke wedstrijden gelden dezelfde principe afspraken als voor competitie wedstrijden.
 • Na een wedstrijd hebben trainers onderling contact om de speler(s) te bespreken, die mee hebben gedaan. Daarna volgt een terugkoppeling van de jeugdtrainer naar de jeugdspeler.
 • Eventuele problemen ten aanziende van bovenstaande worden teruggekoppeld naar de TC. Indien verschil van inzicht blijft bestaan zal door de TC het Bestuur worden geadviseerd. Het Bestuur zal gevraagd worden om een besluit te nemen.

 

6.9 Overgang naar overige Seniorenteams

Na de winterstop vindt er een inventarisatie plaats van alle jeugdspelers welke op basis van hun leeftijd naar de senioren gaan. In overleg met de betrokken trainers, leiders en TC zal beslist worden voor welke seniorenteams zij in aanmerking komen. Het streven is dat uiterlijk eind april definitief wordt gekozen.

 

7. Jeugdscheidsrechters

Gelet op de grootte van de vereniging is het van essentieel belang ook te beschikken over voldoende scheidsrechters. Het werven, begeleiden en opleiden van scheidsrechters is belegd bij de scheidsrechterscommissie welke onderdeel is van de TC. Verder worden zowel senioren- als jeugd spelers (vrijwillig) ingezet als scheidsrechter. Met de leiders van de seniorenelftallen zijn afspraken gemaakt om wekelijks , indien nodig , een scheidsrechter te leveren om de fluiten bij de jeugd. Daarmee wordt zowel de betrokkenheid bij de vereniging vergroot en voorkomen dat steeds een beroep moet worden gedaan op dezelfde scheidsrechters binnen de vereniging. Voor de begeleiding van (jeugd)scheidsrechters wordt gebruik gemaakt van ervaren KNVB- en clubscheidsrechters. Clubscheidsrechters mogen met toestemming van de scheidsrechterscommissie en na goedkeuring van het bestuur een (interne) opleiding volgen.

 

7.1 Scheidsrechters en spelleiders bij de jeugd

SPV’81 hecht veel waarde aan goed geleide wedstrijden bij de jeugd. De coördinator scheidsrechterszaken maakt daarom deel uit van de TC en draagt zorg voor:

 • voldoende scheidsrechters op speeldagen voor alle teams
 • een goede uitrusting voor clubscheidsrechters
 • het coördineren van opleidingen voor clubscheidsrechters
 • de begeleiding van clubscheidsrechters
 • de opleiding van verenigingsscheidsrechters.

 

SPV’81 heeft veel betrokken leden, ook waar het gaat om het fluiten van wedstrijden. Ofschoon er veel ouders en leiders bij de JO onder 10 beschikbaar zijn om wedstrijden te begeleiden, worden ook jeugdspelers als scheidsrechter ingezet. Deze inzet vindt altijd plaats op vrijwillige basis, en stelt jeugd in staat veel vaardigheden op te doen die ook buiten het voetbal erg belangrijk zijn. Het gaat niet alleen om kennis van de spelregels, maar ook kennis en vaardigheden die jongeren zelfverzekerd maken.

 

7.2 Jeugdspeler inzet bij wedstrijden als scheidsrechter

Bij de inzet als scheidsrechter gelden de volgende doelstellingen:

 • 1e en 2e jaars JO15 fluiten tot JO11
 • 1e en 2e jaars JO17 fluiten tot JO13
 • 1e en 2e jaars JO19 fluiten tot JO15
 • senioren fluiten de JO19 en JO17

 

8. Senioren

8.1 Algemeen

Evenals bij de jeugd wordt er bij de senioren onderscheid gemaakt tussen prestatief en recreatief voetbal. De niet selectieteams (vanaf het 3e ) worden anders benaderd dan de selectieteams (1e , 2e ). De selectieteams trainen 2 x per week (dinsdag en donderdag).

De overige teams trainen 1x per week (donderdagavond).

 

8.2 Seniorenteams

De volgende teams zijn actief:

 

SPV’81 1 (selectie): prestatief

verplicht 2x per week trainen, op dinsdag en donderdag.

 

SPV’81 2 (selectie): prestatief

verplicht 2x per week trainen, op dinsdag en donderdag.

 

SPV’81 3: recreatief

vrijwillig 1x per week trainen op donderdag.

 

7 x 7 team: recreatief, veteranen

vrijwillig 1x per week trainen op donderdag.

 

SPV dames: prestatief

verplicht 1 x per week trainen op dinsdag of donderdag.

 

8.3 Technische staf.

De hoofdtrainer is (eind)verantwoordelijk voor het functioneren van de totale A-selectie. Een groep van ca. 30 spelers welke uitkomen in het 1e of 2e elftal. 

Zijn verantwoordelijkheid is in het bijzonder het functioneren en coördineren van de totale technische staf (assistent trainer, leider, verzorger, grensrechter).

De assistent-hoofdtrainer is mede verantwoordelijk voor het functioneren van het 1e en 2e elftal. De keeperstrainer is verantwoordelijk voor het trainen van de selectiekeepers (1e t/m 2e ). De verzorger is verantwoordelijk voor de verzorging en medische begeleiding van de selectiespelers (1e t/m 2e ).

 

De TC bespreekt enkele malen per seizoen de voortgang met de technische staf. Het doel hiervan is om ervaringen uit te wisselen en over en weer aan te geven wat goed gaat en wat verbeterd kan worden. Op basis van de evaluatiegesprekken wordt half december de beslissing genomen of de lopende contracten voor het volgende seizoen worden verlengd. Periodiek  wordt er door de hoofdtrainer een overleg gehouden met de totale technische staf van de A-selectie waarin alle lopende zaken worden besproken. Ook is er een periodiek overleg tussen de seniorentrainers en jeugdtrainers waaraan ook de TC deelneemt.

 

8.4 Training

Wekelijks zijn er twee trainingen voor de selectieteams op dinsdag en donderdagavond.

In de voorbereiding op de competitie en na de winterstop wordt gedurende een bepaalde periode extra getraind.

 

8.5 Teamindeling

De TC is verantwoordelijk voor de teamindelingen van de A selectie die in nauw overleg met de selectietrainers wordt voorbereid. De A selectie bestaat uit ca. 30 spelers. SPV´81 streeft ernaar zoveel mogelijk spelers uit de jeugd te laten doorstromen naar de selectieteams.

 

8.6 Budget

Voor de A selectie is een budget beschikbaar voor:

 • activiteiten die moeten bijdragen aan de sfeer en de teamgeest binnen de selectie
 • kleding voor de wedstrijden en trainingskleding
 • trainingsstaf
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!